Inženýrské stavby

Realizace individuálních a náročných staveb je proveditelná pouze v součinnosti s profesionálními partnery. Kvalifikovaný tým složený z inženýrů, architektů a kresličů je schopen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci na široké spektrum stavebních aktivit zahrnující veškeré objekty pozemních a inženýrských staveb.

Dlouholetá zkušenost firemního týmu umožňuje vytvořit pro každého zákazníka s libovolnými individuálními nároky optimální řešení z hlediska technického i ekonomického.

Hemmerlein je schopen poskytnout veškeré projekční fáze počínaje návrhem, přes počáteční plánování až po prováděcí dokumentaci. Vypracovává též nezbytné statické výpočty a zajišťuje certifikáty o tepelné prostupnosti a splnění protipožárních norem.