Sichtbeton

Hladký pohledový beton

Hladký pohledový beton mehr >

Hladký beton má rovnoměrný neopracovaný povrch, vyžaduje perfektní bednění a značné odborné zkušenosti. Ideálem je dosažení jednotného povrchu, beton má však působit přirozeně.

Tryskaný beton

Tryskaný beton mehr >

U tryskaných povrchů se dosahuje matného optického efektu. Pomocí proudu abraziva se odstraní vrchní vrstva až na vnitřní plnivo.

Leptaný pohledový beton

Leptaný pohledový beton mehr >

Leptáním povrchu pohledového betonu lze dosáhnout jemné pískové struktury. Horní cementová vrstva se odstraní za pomocí kyseliny, čímž se povrch uměle zdrsní a barvu určují převážně jemné částice v obnaženém plnivu betonu.

Vymývaný beton

Vymývaný beton mehr >

U vymývaného betonu se dosáhne struktury podobné přírodnímu kameni. Dominantní jsou barvy plniva. Bednění je opatřeno vrstvou zpomalovače reakce, který zabrání vytvrzení vrchní cementové plochy. Po odbednění je cement vymyt vodou, aby byla vidět jednotlivá zrnka písku, či hrubý granulát.

Vymývaný beton

Vymývaný beton mehr >

U vymývaného betonu se dosáhne struktury podobné přírodnímu kameni. Dominantní jsou barvy plniva. Bednění je opatřeno vrstvou zpomalovače reakce, který zabrání vytvrzení vrchní cementové plochy. Po odbednění je cement vymyt vodou, aby byla vidět jednotlivá zrnka písku, či hrubý granulát.

Broušený pohledový beton

Broušený pohledový beton mehr >

U broušeného betonu lze dosáhnout reprezentativních elegantních povrchů. Nejprve je třeba odstranit několik milimetrů horní vrstvy, následovně probíhá opakované broušení. Čím jemnější je brusný nástroj, tím se dosahuje vyššího lesku

Strukturální pohledový beton

Strukturální pohledový beton mehr >

Do povrchu betonu se zrcadlově obtiskne profil takzvané strukturní matrice, vkládané do bednění.

Sichtbeton Fotobeton

Sichtbeton Fotobeton mehr >

Fotobeton je poměrně novou technologií pro ztvárnění betonových povrchů. Za použití speciální procedury po zpracování na počítači je možné trvale přenést fotomotivy na povrch fasád.

Farbpigmentsteinbeton
Verschiedene Zuschlagsstoffe und Farbpigmente erzeugen die Farbe des Betons.