Zaměstnanci

K úspěšnosti firmy přispívá rozhodující měrou práce více než 80 zaměstnanců. Pouze díky jejich nasazení a zkušenostem je možno realizovat náročné projekty v nejvyšší kvalitě. K dispozici je vám kvalifikovaný tým, počínaje architekty a inženýry, přes technology betonu a betonáře, až po montážní specialisty.